Quyết định số 1924/QĐ-CAT-PTM ngày 12/10/2021 Công bố trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.

Quyết định số 1924/QĐ-CAT-PTM

I. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Quản lý xuất nhập cảnh

1. Thủ tục: Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Xem chi tiết

2. Thủ tục: 2. Thủ tục: Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước

Xem chi tiết

3. Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

Xem chi tiết

4. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

Xem chi tiết

5. Thủ tục: Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Sơn La

Xem chi tiết

6. Thủ tục: Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Sơn La

Xem chi tiết

7. Thủ tục: Trình báo mất giấy thông hành

Xem chi tiết

8. Thủ tục: Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới

Xem chi tiết

9. Thủ tục: Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết

10. Thủ tục: Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết

11. Thủ tục: Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Xem chi tiết

12. Thủ tục: Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài

Xem chi tiết

13. Thủ tục: Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài

Xem chi tiết

14. Thủ tục: Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

Xem chi tiết

15. Thủ tục: Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

Xem chi tiết

16. Thủ tục: Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực

Xem chi tiết

17. Thủ tục: Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Vệt Nam

Xem chi tiết

18. Thủ tục:  Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Vệt Nam

Xem chi tiết

19. Thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Xem chi tiết

20. Thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Xem chi tiết

 21. Thủ tục: Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước 

Xem chi tiết

 22. Thủ tục: Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

Xem chi tiết

II. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện

 1. Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông 

Xem chi tiết

III. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quan lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã

 1. Thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã 

Xem chi tiết

 2. Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông  

Xem chi tiết