Chiều ngày 26/5, Công an tỉnh Sơn La đã trao Nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Lò Duy Hoàng, cán bộ Phòng Hồ sơ (Công an tỉnh).

Công an tỉnh Sơn La trao Nhà tình nghĩa cho đồng chí Lò Duy Hoàng, cán bộ Phòng Hồ sơ (Công an tỉnh)

Công trình Nhà tình nghĩa của đồng chí Lò Duy Hoàng được hỗ trợ kinh phí mức 80 triệu đồng được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân và 15 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ Tình nghĩa Công an tỉnh để xây dựng, sửa chữa. Trước đó, Công an tỉnh đã trao Nhà tình nghĩa cho đồng chí Trương Trung Hiếu (cán bộ Công an huyện Mộc Châu), đồng chí Lường Văn Đức (cán bộ Công an huyện Bắc Yên) và đồng chí Thào A Ly (cán bộ Công an huyện Phù Yên) được hỗ trợ kinh phí mức 90 triệu đồng; đồng chí Tráng Lao Tăng (cán bộ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh) và đồng chí Sộng A Mua (cán bộ Công an huyện Sông Mã) được hỗ trợ kinh phí mức 95 triệu đồng.

Đây là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Sơn La nói chung, gia đình các đồng chí cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn nói riêng với mong muốn các đồng chí và gia đình khắc phục khó khăn, yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

  Đinh Tùng


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.